skip to Main Content

SAMENVATTING VAN HET ESSAY HET SLUIPEND GIF VAN ISLAMOFOBIE, 1989-2019

Het essay betoogt dat het sluipend gif van islamofobie als betonrot het fundament van de rechtsstaat namelijk de Grondwet, bedreigt.
Net als voor antisemitisme bestaat er voor islamofobie geen eenduidige definitie. Islamofobie is in Het sluipend gif van islamofobie,1989-2019 gedefinieerd als vijandigheid tegenover zowel islam als moslims. De Britse denktank Runnymede Trust heeft een aantal handzame en praktische criteria ontwikkeld voor islamofobe uitspraken.
Het onderscheid tussen islamofobie en islamkritiek is niet altijd helder. Is bijvoorbeeld de uitspraak van Frits Bolkestein dat de Westerse cultuur superieur is aan die van de islamitische cultuur islamofoob (zie paragraaf 1.2 van het essay) of is dat islamkritiek? Kritiek op de islam is niet per definitie islamofoob. Er zijn echter twee valkuilen. De eerste valkuil is dat er een generaliserende uitspraak wordt gedaan. De islam bestaat niet want de islam is geen monolithisch geheel. Het kent net als het Christendom vele stromingen. Selectieve verontwaardiging is de tweede valkuil. De veelgehoorde kritiek op de islam dat het vrouwonvriendelijk en homovijandig is, is te kort door de bocht. Het is niet typisch islam want katholiek Latijns-Amerika en Polen en Orthodoxe Joden kennen ook dit fenomeen. Ook de andere kritiek op de islam dat het strijdig zou zijn met Westerse waarden is ongenuanceerd. Want wat zijn Westerse waarden? Is dat het kolonialisme, het slavernijverleden en de Holocaust?
Evident is wel dat islamofobie zich op verontrustende wijze genesteld heeft in de Nederlandse samenleving. Uit het in december 2017 gepubliceerde onderzoek Tweede enquête van de Europese Unie naar minderheden en discriminatie. Moslims-geselecteerde resultaten. Van de prestigieuze Fundamental Rights Agency van de EU staat Nederland op de eerste plaats (!) van Europese landen waar moslims de meeste last hebben van islamofobie. In de enquête geeft 30% van de geënquêteerde moslims aan dat ze het gevoel hebben gediscrimineerd te worden vanwege hun godsdienst (figuur 8, pag. 29). Er is dus een serieus probleem. In Oorzaken en triggerfactoren van moslimdiscriminatie van
R. van Wonderen en M. Kapel dat in 2017 werd gepubliceerd door het Verwey Jonkerinstituut, is informatie te vinden over de aanleiding van dit alarmerend verschijnsel.
Dertig jaar na de Rushdie-affaire in 1989 (zie paragraaf 1.1 van het essay) en de katalysator van 11 september 2001 (zie hoofdstuk 2 van het essay) is islamofobie in de afgelopen drie decennia uitgegroeid tot een belangrijk maatschappelijk fenomeen met verstrekkende consequenties.
Het sluipend gif van islamofobie, 1989-2019 gaat niet over de oorzaken van islamofobie, want daar hebben Van Wonderen en Kapel al over geschreven. Het essay heeft gekozen voor een nieuwe invalshoek namelijk de politieke en de grondwettelijke gevolgen van islamofobie.
Als gevolg van islamofobie is het politieke landschap in Nederland in de afgelopen dertig jaar ingrijpend veranderd met politieke partijen als LPF en PVV die als perfide makelaars in angst, islamofobie politiek exploiteerden. Het gek was van de dam, toen LPF en PVV navolging kregen van andere politieke partijen die om opportunistische electorale redenen gingen hengelen in de vijver van islamofobe kiezers (zie hoofdstuk 3 van het essay). Een gevaarlijke stap, want dat kan maatschappelijk worden opgevat als een stilzwijgende goedkeuring van islamofobie en dus vijandigheid tegenover de islam en de moslims normaliseren. Het kan islamofobie legitimeren net als de Neurenberger wetten dat indertijd gedaan hebben met antisemitisme. Marktwerking deed zijn intrede in de politiek. De electorale strategie was gericht op het marktsegment islamofobe kiezers. Islamofobie dus als verdienmodel voor electorale winst. Wat ik deze politieke partijen verwijt is dat bij hen stembus winst prevaleert boven principieel en publiekelijk afstand nemen van verderfelijke islamofobie. J’accuse dus, in navolging van Emile Zola.
Een ander gevolg van islamofobie is radicalisering. Islamofobie als zuurstof van radicalisering bij maatschappelijk ontwrichtende gebeurtenissen als de aanslag bijvoorbeeld in Nieuw-Zeeland op 15 maart 2019 (zie hoofdstuk 4 van het essay). Een derde gevolg van islamofobie is dat islamitische jongeren die de Westerse samenleving percipiëren als zijnde islamofoob vertrekken naar het barbaarse ISIS dan wel aanslagen plegen in West-Europa (zie hoofdstuk 5 van het essay). Volstrekt verwerpelijke radicale daden die op geen enkele manier goed te praten zijn en waar het overgrote deel van de islamitische gemeenschap in West-Europa nadrukkelijk afstand van neemt. Het essay waarschuwt dat het sluipend gif van islamofobie na dertig jaar het fundament van de rechtsstaat namelijk de Grondwet, bedreigt (zie hoofdstuk 6 van het essay). Islamofobie die dus mogelijk leidt tot Grondwetfobie.
Want het verstrekkende gevolg van de wijziging in de electorale strategie (zie hoofdstuk 3 van het essay) is dat politieke partijen instemmen met wetten die strijdig zijn met de Grondwettelijk vastgelegde vrijheid van godsdienst van ook moslims. Afwijzen van deze wetten door deze politieke partijen zou immers strijdig zijn met hun islamitisch vijandig profiel.
Het essay besluit met een ‘call to action’ aan de politiek. Namelijk stel een Constitutioneel Hof in zodat wetten die strijdig zijn met de Grondwet worden vernietigd. En een dringend appèl aan de politiek om publiekelijk afstand te nemen van religieuze intolerantie en zich niet te laten verleiden tot islamofobie. Ook niet versluierde islamofobie, islamofobie dus in een boerka. Tenslotte roept dit essay iedereen op om het denken in hokjes los te laten en elkaar als medemens te zien los van de etnische en religieuze achtergrond. Islamofobie als normaliteit is een absurditeit!

YouTube Filmpje ter introductie van het essay: https://www.youtube.com/watch?v=phPnHg-20d4

Pitch van Walter Palm bij de presentatie van het boek op 8 september 2019:
http://www.indeknipscheer.com/godsdienstvrijheid-is-in-mijn-dna-gegraveerd-walter-palm/

Interview van Het Parool met Walter Palm over zijn ‘vlammend essay”. Gepubliceerd in het Parool van 20 september 2019:
https://www.parool.nl/nederland/integratie-expert-nederland-is-in-de-greep-van-islamofobie~b5400ac8/

Interview van Walter Palm met het Reformatorisch Dagblad n.a.v. zijn essay “Het sluipend gif van islamofobie, 1989-2019”.
Gepubliceerd in het Reformatorisch Dagblad van 23 november 2019:
https://www.rd.nl/vandaag/binnenland/mister-integratie-grondwet-niet-veilig-voor-sluipend-gif-islamofobie-1.1612429

Een uiterst actueel en belangrijk essay met pragmatische en menselijke oplossingen schreef Dorieke Molenaar in haar recensie.

Debat van Gert Jan Geling met Walter Palm over het Islamdebat.
Zie: https://www.cafeweltschmerz.nl/islam-en-de-ontwrichting-van-de-samenleving-gert-jan-geling-en-walter-palm/

Het essay is in boekvorm verschenen en te bestellen bij uitgeverij In de Knipscheer:
http://www.indeknipscheer.com/bestellen/

 

© Copyright Walter Palm

Back To Top