skip to Main Content

De eerste moessonregen

“Verjaagd! De droogte is verjaagd”
ratelen slagregens op ramen.

“Verjaagd! De droogte is verjaagd”
hameren donderbuien op daken.

Natuur doet feestgewaden aan. Mensen dansen in straten,
praten na over de verjaagde droogte:

“Zie je die weggespoelde struiken?
Dat was zijn stoppelige baard”.

“Zie je die afgerukte takken?
Dat waren zijn ruwe, dodelijke armen”.

“En heb je voor het onweer de donder gehoord?.
Dat was niet de donder maar de doodskreet van de droogte!”.

© Walter Palm

Back To Top